#słowa / # words - New Project..

Słowo się rzekło… I  co?

Co będzie się działo, gdy SŁOWO coś już opisało?

Co wyniknie, że SŁOWO właśnie padło?


 „SŁOWO ciałem się stało..”. Słowo może mieć performatywną moc. Często jedno słowo zastępuje wiele innych, dłuższych wypowiedzi. Może ono uderzyć niczym obuch, ale też połechtać niczym najczulsza pieszczota.


Mówimy często:

„SŁOWO droższe od pieniędzy”,

„dać SŁOWO”, „

chwycić za SŁOWO”,

„SŁÓW mi brak”,

„SŁOWO klucz”,

„SŁOWO rani jak nóż”.


Zapisanym odpowiednikiem SŁOWA jest wyraz.Dzięki SŁOWU określamy wszystkie pojęcia, m.in. miłość – pojęcie abstrakcyjne,ale także obiekty rzeczywiste i namacalne– nóż. Znaczenia SŁÓW poznajemy stopniowo. Zaczynamy jako niemowlęta, a nawet umierając znaczenia wielu nie rozumiemy. Wymiana SŁÓW wiąże się z przekazywaniem emocji i opisem rzeczywistości.


SŁOWO to znak języka. Wiele SŁÓW składa się na mowę. Jedno SŁOWO może mieć wiele znaczeń. Jedno SŁOWO to wiele emocji. Jedno SŁOWO to przekaz, który rozumieć możemy na różne sposoby.
a może ?

#SocialMediaHeroins.